40 dagentijd 2012 - een virtuele 40 dagenkalender

(geplaatst 25 februari 2012)

Op deze pagina wordt vanaf zondag 26 februari 2012 (de 1e zondag in de 40 dagentijd) iedere dag een gedachte, tekst of lied ter overweging geplaatst. Zo wordt een virtuele 40 dagenkalender gemaakt. Een initiatief van de taakgroep Pastoraat.

Belangstellenden hebben kunnen aangeven dat ze iedere dag op hun e-mailadres de teksten willen ontvangen. Zo'n 60 gemeenteleden doen aan deze actie mee.

 

 

Zondag 8 april: Dan zal ik leven

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

 

De steen is weggerold.

Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mezelf.

Mensen komen mij tegemoet –

wij zijn in bekenden veranderd.

 

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

 

De ochtendmist trekt op.

Ik dacht een dorre vlakte te zien.

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren

waarin de korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.

Heuvels golven de verte in,

bergopwaarts en worden wolken.

 

Daarachter,

kristal geworden, verblindend,

de zee die haar doden teruggaf.

 

Wij overnachten in elkaars schaduw

Wij worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bij naam en toenaam

geeft geroepen.

Dan zal ik leven.

 

(Huub Oosterhuis)

 

Na 40 dagen eindigt hier de virtuele 40 dagen kalender. We hopen dat u een goede 40 dagentijd heeft gehad en dat de kalender u daarbij heeft geholpen.

We wensen u hele goede en gezegende paasdagen toe.

De taakgroep Pastoraat

 

 

Zaterdag 7 april, stille zaterdag: Stil maar en wacht

 

Stil maar en wacht
dit is nog niet het einde
stil maar
het is nog niet te laat

Al lijkt het stil
er wordt intens gestreden
want Jezus is
ter helle afgedaald

Stil maar, zwijg stil
al lijkt het graf verlaten
heel diep van binnen
wordt de strijd geslecht.

Wacht maar, drie dagen
zal de strijd gaan duren
dat heeft Jezus, hier op aarde
immers zelf gezegd.

Kom maar
de strijd is nu gestreden
ons wacht verlossing
van een wisse dood.

De nacht is voorbij
we mogen eeuwig leven
door Jezus Christus
Overwinnaar van de dood.

 

Ook vanavond komen we bij elkaar, en wel in Oudehaske om 21:30 uur. We willen het licht van Christus binnenbrengen in de kerk die we in duister achter hebben gelaten. We prijzen God om de schepping van het Licht, voor zijn trouw aan het leven.

We komen om te waken en te bidden en te wachten op het nieuwe licht dat ontstoken wordt, Het is een dienst die vol staat van de symboliek. De dienst was van oudsher een inwijding maar ook een hernieuwing van het persoonlijk geloof. Wie het geloof en haar bronnen eens heel persoonlijk wil beleven, zou eens naar de Paaswake moeten komen.

 

 

Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag: Golgota

Der leinen mantels en tuken op Syn wei

`Hosanna, heech te priizgen is Hij`

ropen de minsken fol fjoer nei Him

en sa teach er op nei Jeruzalem.

 

Mar Judas joech de ferrierderstut

Doe kaam it húnjen, ´t Hosanna wie ut.

Petrus sie:`wier ik kin de man net`,

En hat Him doe trije kear ferret.

 

Troch it folk bespot, bespuit en ferjage

En Simon moast Syn krushout drage.

 

Sa kaam oan Syn libben op ierde in ein,

Op Golgota waard Hij oan ´t krus slein!

 

`No is it dan allegear folbrocht`, sei Hij

en ´t waard roettsjuster op klearljochte dei!

 

(Uit: J.Kanger – Keekstra, Op´e amme fan de wyn)

 

 

Donderdag 5 april, witte donderdag

 

Het pesachmaal
Als wijn en brood

Als wijn wil ik uitgegoten worden
zoet, geurig en kruidig,
mijn woorden als een zoete stroom,
mijn daden krachtig.

Als brood wil ik uitgedeeld worden,
voedzaam en stevig,
betrouwbaar in wat ik zeg,
eerlijk in wat ik doe.

Drink vanavond met mij uit jouw beker.
Eet vanavond met mij samen jouw brood.
Ik zal jou niet verraden.

(Berthe van Soest)

 

 

Woensdag 4 april: een lied

 

http://www.youtube.com/watch?v=A8oLKzy5QgE 

Via Dolorosa Sela

 

Vandaag weer een lied dat u via Youtube kunt afluisteren.

Als u met de rechtermuisknop klikt op bovenstaande link, kunt u de hyperlink openen.

Er wordt dan automatisch gestart in Youtube.

 

Een prachtig lied over de Via Dolorosa - heel de weg naar Golgotha

 

 

Dinsdag 3 april: Geloofsbelijdenis

 

Ik geloof in kleine mensen die grote dingen doen,

in voortrekkers, geroepenen, voorbeelden,

die de weg gaan van helpen, recht zoeken,

vrede stichten, vergeven,

tot het uiterste;

mensen die het erop wagen.

Bij hen wil ik me aansluiten.

Met hen wil ik blijven hopen

dat het anders moet

en anders kan.

 

Ik geloof in een beweging van mensen,

een steeds langere stoet,

die voorttrekt op de weg

naar een betere wereld

waar elk mens een plaats heeft,

waar voor ieder te eten is,

waar mensen kunnen werken en zingen.

Ik geloof dat ik daarbij wil horen.

 

Ik geloof

dat wie bouwt voor een ander,

bouwt aan zichzelf.

Dat wat ik kan doen in deze wereld

geen druppel op de gloeiende plaat is,

maar zin heeft.

Dat geloof ik

omdat de Eeuwige

zijn vertrouwen daarin gesteld heeft.

 

 

Maandag 2 april: Verandering heeft vuur nodig

Zachte vlammen, wilde vlammen, speelse vlammen,
verandering heeft vuur nodig.

Louter ons met uw vuur
en maak ons tot mensen van u,
waarachtig en trouw.

Maak ons moedig,
geef ons durf
als een kaarsvlam in de nacht.

Verteer ons met uw hartstocht,
zodat wij van water wijn maken,
en zorgen voor voedsel en kleding voor allen.

Houd ons wakker.
Warm ons met uw vuur,
als het wachten te lang duurt.

Laat ons het vuur delen,
levend houden,

doorgeven.

(Berthe van Soest)

 

 

Zondag 1 april:  Onze kerk

Geef ons een kerk met vuur,
waar de grondvesten dreunen als het orgel speelt.


Geef ons een kerk waar debatten geestdriftig gevoerd worden.
Een kerk met kinderstemmen en voetjes die drentelen rond het doopvont.
Een kerk met een open preekstoel
en een koster
van wie heel veel mag.

Geef ons een kerk met stenen,
die onze gebeden dragen.
Een kerk met collectezakken,
hele grote, voor mensen dichtbij en ver weg.
Geef ons een kerk met kopjes koffie,
voor lief en leed, en voor gezelligheid.        

Geef ons Christus,
een kelk en een schaal.
zomaar onder ons.

(Berthe van Soest)

  

Geduld slaat een brug over de diepste wateren

 

 

Zaterdag 31 maart 2012: Welkom

 

Kom binnen.

Vertel je verhaal.

Warm je aan

het vuur dat

in ons brandt.

Koester je

in onze aandacht.

Want we laten

niemand

in de kou staan.

 

Niemand

die een dichte

deur mag treffen.

 

 

Stap over

de drempel.

Kom in het licht

en voel je thuis.

 

Van vriendelijke woorden slijt je tong niet

 

 

Vrijdag 30 maart: Gebed

Goede God,

 

We willen geloven dat U er altijd voor ons wilt zijn.

Dat U ons opvangt en om ons heen bent met Uw liefde en zorg.

 

Laten ook wij proberen er voor elkaar te zijn.

Ook al is wat we doen soms klein:

een kaart voor een zieke,

een lied voor een jarige,

een dansje voor een verdrietig kind.

 

Al die eenvoudige dingen maken het leven zo aardig met elkaar.

U heeft ons laten weten:

alles wat je doet voor een ander doe je ook voor Mij.

Zo kunnen we laten zien hoe u wilt dat we met elkaar omgaan.

 

Bloemen zijn om mooi te zijn, mensen om goed te zijn

 

 

Donderdag 29 maart: Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien

 

Een lerares deed wanhopige pogingen om drie twaalfjarige jongen de Drie Wijzen te laten spelen, maar zonder veel succes.

Als ze bij de kribbe kwamen waarin de nepbaby lag, bleven ze er alle drie ongemakkelijk bij staan draaien. Met elke poging raakte de juf meer en meer vertwijfeld.

 

‘Als je nu bij de baby komt kijken’, zei ze, ‘zeg dan maar iets, iets wat mensen thuis zeggen als ze een baby zien.’

Met de eerste en tweede jongen wilde het maar niet lukken. Maar toen kwam de derde jongen. Hij keek in de kribbe en zei: ‘O, het is precies zijn vader!’

 

(‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’)

 

Als God een deur sluit, opent hij een venster

 

 

Woensdag 28 maart: een lied Op elk moment van mijn leven

http://www.youtube.com/watch?v=5CV1_HjhCHo

 

opwekking 630 - Op elk moment van mijn leven

 

Wellicht bij velen bekend, maar als je rustig voor het lied gaat zitten en de tekst op je in laat werken, kan het een prachtig begin van de dag zijn.

 

Het handigst is om te openen door met de linkermuisknop op de link te klikken en dan te klikken op hyperlink openen. Dan start het juiste filmpje direct.

                                              

God heeft geen andere handen, dan onze handen

 

 

Dinsdag 27 maart: Licht

 

Laten we ons

warmen aan

het licht.

Laten we elkaar

aansteken met

die warmte.

 

Laat de vlam

van de hoop

in ons opgloeien.

 

Laat het vuur

in de korte lontjes

uitdoven.

 

En laat er een

golf van warmte

door de wereld gaan.

 

 

Maandag 26 maart: De fantasie

 

De fantasie

is als een kind dat altijd bezig is

om van iets ouds

weer iets nieuws te maken.

Ze gelooft nooit in het kwaad

en mikt altijd op het goede.

 

De fantasie boort nieuwe bronnen aan,

waar de bodem allang lijkt uitgeput.

Ze zal nooit zeggen:

oorlog is immers altijd geweest.

Ze blijft gespitst op vredeskansen.

Ze weet van de slang

maar wedt op de duif.

 

De fantasie is verliefd

op de goede afloop

en als altijd ontvankelijk

voor nieuwe invallen.

De liefde is haar oorsprong,

de hoop haar toekomst.

 

Fantasie schrijft niets of niemand af

maar steekt haar omgeving aan

met geluk en mededogen.

Ze houdt overal een belofte open

die haar door God is ingefluisterd:

Zie, ik maak alle dingen nieuw,

begin er maar vast mee.

 

(Dorothee Sölle)

 

Als de dieden sprekke binne de wurden oertallich

 

 

Zondag 25 maart: Wave over de wereld

 

Als we nou eens zouden opstaan,

enthousiast en heel spontaan.

Als we nou eens zouden opstaan?

Dat steekt anderen vast aan!

Samen werken aan de vrede.

Samen letten op gevaar.

Samen aan iets nieuws gaan bouwen.

Samen zorgen voor elkaar.

 

Als we nou eens zouden opstaan

en dan samen verder gaan,

komt de wereld in beweging

kan er zelfs een wave ontstaan.

 

Als een windvlaag, telkens verder,

als een vloedgolf met elkaar

golft een wave door heel de wereld,

dan weer hier en dan weer daar.

 

Mensen worden dan bewogen.

Mensen zien elkaar weer staan.

Mensen raken dan bevlogen

om geestdriftig door te gaan.

 

Als we samen zouden opstaan

en in die geest verder gaan,

brengen we iets in beweging,

kan er zelfs iets nieuws ontstaan.

 

(Tekst: Greet Brokerhof - van der Waa)

 

 

Zaterdag 24 maart: Vlinder

 

Een vlinder overleefde eens de winter.

Op het einde van een zeer warme zomer,

had zij zich verborgen op een zolder

van een oud huis.

 

Toen er nog sneeuw op de weilanden lag,

maar het ook steeds warmer werd,

kwam de vlinder te voorschijn.

`Kijk`, zeiden de mensen, `een vlinder`.

Ze voelden weer de hoop

dat de lente gauw zal komen,

dat de oorlog voorbij zal gaan,

dat alles open zal bloeien,

dat er weer een betere tijd zal komen.

 

`Wie is de vlinder?` vroeg iemand.

`Zij is het verlangen in ieder mens,

de hoop, die ons gaande houdt,

de hoop die ons verwarmt´.

Antwoordde de eerste zachte bries.

 

Hopen kost hetzelfde als wanhoop,

Het levert alleen meer op.

 

 

Vrijdag 23 maart: Geroepen om lief te hebben….

 

Wij zijn geroepen om lief te hebben.

Je zou het willen roepen in deze wereld;

tegen de soldaat in de bulldozer,

tegen het kind met de steen,

tegen de moeder van de martelaar,

tegen de terrorist met de bom op zijn lichaam,

tegen de president op oorlogspad.

 

Maar zeg het vooral tegen jezelf

als je je ergert, als je boos bent,

als je bang bent,

als je niet geloofd wordt.

 

Zeg het en deel ervan uit:

deel rijkelijk uit van die liefde

die elk mens in zich draagt,

gekregen van een God die zelf liefde is.

 

(Felicia Dekkers)

 

 

Donderdag 22 maart: Schenk me

 

Schenk me de gave van de lach, ik bid U,

hoezeer me de tranen belagen.

Schenk me de gave van de lach, iedere dag,

de lach om de angst te verjagen.

 

En de hoop iedere zonsopgang te zien,

geloof dat nooit zal versagen.

Schenk me de gave van het lachen, ik bid U,

lachen in plaats van te klagen.

 

Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit

 

 

Woensdag 21 maart: Maitiid

Hjoed

triuwt de sinne

wolken fansiden

 

Lit de nea fersleine krokus

djip kleur bekenne

 

En sjoch

yn it keale apelbeamke

sjongt in lyster

 

(Baukje Tsjerkje)

 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit

 

 

Dinsdag 20 maart: verhaal over drie bomen

 

http://www.youtube.com/watch?v=iGwJQTSbHVw 

Een prachtig verhaal over drie bomen. Misschien lijkt het in eerste instantie wat te lang te duren, maar het is zeker het wachten waard.

 

Bij deze verwijzing stond het filmpje (bij mij) niet altijd direct bovenaan, maar links bovenaan in het klein. Anders even naar beneden scrollen, dan is het ook te vinden.

Het handigst is om te openen door met de linkermuisknop op de link te klikken en dan te klikken op hyperlink openen. Dan start het juiste filmpje direct.

Geniet ervan.

 

Durven is even je evenwicht verliezen,

Niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen

 

Maandag 19 maart: De mobiele telefoon versus de Bijbel

 

Wat zou er gebeuren als we met onze Bijbel net zo omgingen als met onze mobiele telefoon?

 

We zouden hem altijd bij ons hebben.

We zouden hem een paar keer per dag raadplegen.

We zouden teruggaan als we hem vergaten.

We zouden hem gebruiken om berichten te ontvangen.

We zouden er niet zonder kunnen.

We zouden hem als cadeau aan onze kinderen geven.

We zouden hem gebruiken om de weg te vinden.

We zouden hem gebruiken als we in nood waren.

We hoeven niet bang te zijn dat onze Bijbel wordt afgesloten vanwege een onbetaalde rekening. Jezus heeft de volle rekening al betaald.

En nooit een gemiste oproep! God hoort ze allemaal!

 

Echt wichtich is wat jo dogge, net wat jo hawwe

 

 

Zondag 18 maart: Gebed van St. Thérèse van Lisieux

Moge er vandaag vrede in je zijn.
Moge je op God vertrouwen
dat je precies bent waar je zou moeten zijn.
Moge je nooit de oneindige potentie vergeten
die uit vertrouwen is geboren.
Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen
en de liefde doorgeven die je hebt gekregen.

Moge je tevreden zijn met het feit
dat je een kind van God bent.
Laat deze aanwezigheid
zich tot in je botten verankeren
En je ziel de vrijheid gunnen om te zingen,
te dansen, te danken en lief te hebben.
Het is daar voor ons allemaal.

 

Zaterdag 17 maart: Christus

Hij overschreed alle grenzen:

 

verscheen daar,

waar men hem niet verwachtte,

deed dat, wat geen mens zou doen,

sprak woorden, ongehoord

en niet mis te verstaan,

vertelde verhalen,

rechtlijnig en provocerend,

zette nette mensen op hun nummer,

brak heilige huisjes af.

 

Kortom, Hij paste niet in hun straatje.

 

En men verdreef Hem uit hun wereld….

 

(Ger Roffel

Uit: een zoutkorrel voor elke dag)

 

 

Vrijdag 16 maart: Geheeld

Door mijn grond ging ik.

Gebroken

strompelde ik verder

 

mijn gebroken ik

achter mij aan.


Gebroken ging ik dicht.

Niemand zag nog mijn binnengezicht.

Ik toonde slechts

mijn gezicht voor buiten.

 

Jij brak mij weer open.

Ik kon mijzelf weer ontmoeten.

Opengebroken hervond ik mijzelf.

Mijn buiten en mijn binnen

werden weer een.

 

Opengebroken

kon ik geheeld verder

met nieuwe kracht

en nieuwe hoop.

 

(Marinus van den Berg

Uit: vastenkalender Veendam)

 

Dysels kwytreitsje is fakentiids makliker

as dysels wer fine.

 

Donderdag 15 maart: Morgengebed

Laat me aantrekken de kracht en inzet van de zon die rijst,

het kleed van de eenvoud,

aandacht en geduld,

de rust om mijn gedachten te laten ontwaken,

zodat ik ga op uw pad, God vol goedheid,

totdat ik vannacht weer in vrede kan slapen.

 

40 inleefdagen, genoeg om te proeven,

voldoende om te leven met vernieuwde levenskracht!

 

 

Woensdag 14 maart: Bidstond voor gewas en arbeid

 

Maak van mijn keuken een heiligdom

Maak van mijn keuken een heiligdom,
waar mijn koken bidden is
en het vuur onder mijn pannen zingt van u.


Waar ik dank voor de groenten,
oogst van uw aarde,
waar het mes scherp en eerlijk is,
en peper de pit geeft,
die nodig is voor verandering.


Maak van mijn keuken een plek
waar Martha zich thuis voelt,
nederig en dienend,
waar Maria zich welkom voelt,
peinzend en stil.


Een keuken waar u woont,
zo heel gewoon in het keukenkastje
naast het fornuis.

(Berthe van Soest)

 

Dinsdag 13 maart: Bidden

Twee mannen reizen te voet van de ene stad naar de andere.

Onderweg is het tijd voor het avondgebed en de een slaat zijn

gebedsmantel om en zegt het lange vaste avondgebed op.

De ander houdt zijn hand voor zijn ogen en zegt het alfabet op.

Als ze klaar zijn, lacht de eerste zijn metgezel uit: 'Noem je dat

bidden, stommerd'

De ander zegt: 'ik kan niet bidden, dus geef ik God de letters,

en Hij maakt er wel een gebed van.'

 

Die nacht wordt de eerste hevig ziek en voelt het leven uit zich

wegvloeien. Hij roept God aan en zegt: 'Wat heb ik gedaan dat ik

dit verdien?' Dan hoort hij een stem die zegt: 'Dit is omdat je mijn

dienaar hebt bespot!'

De zieke man zegt: 'Maar hij kon niet eens bidden!'

De stem antwoordt: 'Je vergist je. Hij kon bidden, want hij deed het

met heel zijn hart. Jij weet de zinnen en de woorden, maar er is

alleen maar mond en geen hart.

(Een klein rabbijns verhaaltje)

 

 

Maandag 12 maart: Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Een lied van Elly en Rikkert.

http://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo ben jij mijn hand, zegt den Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.

 

Kneed mij, Here God

Ook als het soms wel eens pijn doet.

Kneed mij, Here God

U weet precies hoe ik zijn moet.

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.

 

Kneed mij, Here God

‘k wil mij opnieuw aan U geven.

Kneed mij, Here God

U maakt iets moois van mijn leven.

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo ben ik in uw handen, o Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo maakt U mij een vat tot uw eer.

 

Moed groeit door te durven, vrees door uit te stellen

 

 

Zondag 11 maart: Geluk is een vlinder

 

Geluk is als een vlinder:

hoe meer je er achteraan jaagt,

des te harder vlucht het van je vandaan,

en des te beter verstopt het zich.

 

Maar als je ermee ophoudt het na te jagen,

als je je vlindernetje opbergt

en je gaat bezighouden met andere dingen,

dingen die nuttiger zijn dan het

najagen van persoonlijk geluk,

dan zal het stiekem van achteraan naar je toe vliegen

en op je schouder gaan zitten.

 

(Harold Kushner)

 

Zaterdag 10 maart: Licht

 

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.

Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.

We vragen ons zelf: Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig talentvol, fantastisch?

Maar wie ben jij om dat NIET te zijn?

 

Je bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan je klein te maken, opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.

Wij zijn allemaal geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.

Die is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in iedereen!

En als wij ons als licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

 

(tekst van Marianne Williamson, volgens sommigen uitgesproken/geciteerd door Nelson Mandela bij zijn beëdiging als president van Zuid-Afrika).

 

 

Vrijdag 9 maart

 

Ik wil geheel opgebruikt zijn tegen de tijd dat ik sterf.

Want hoe harder ik heb gewerkt, des te meer ik heb geleefd.

 

Ik geniet van het leven om het leven zelf. Het leven is voor mij

niet als een korte kaars. Het is als een schitterende toorts die

ik tijdelijk in de hoogte mag steken en die ik zo helder mogelijk

wil laten flakkeren voordat ik haar aan de toekomstige
generaties overhandig.

 

G.B. Shaw

Je mogelijkheden zijn onbegrensd als je de rijkdommen van de hemel aanboort!

 

 

Donderdag 8 maart: Nacht en dag

 

Hoe kun je het moment bepalen waarin de nacht ten einde is

en de dag begint?, vroeg een oude rabbi aan zijn leerlingen.

 

Is dat het moment als je uit de verte een hond van een schaap

kunt onderscheiden? vroeg een van de leerlingen.

Nee, zei de rabbi.

 

Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt

onderscheiden? vroeg een ander.

 

Nee, zei de rabbi. Het is als je in het gezicht van een mens kunt

kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. Tot dat moment is de

nacht nog bij ons.

 

(Chassidische vertelling)

 

Onze geest is als een parachute. Hij werkt alleen als hij open is.

 

 

Woensdag 7 maart: Als het donker is

 

Wat moet je als alles donker is?

Als je dreiging voelt en geen uitweg ziet?

Dan ben je heel alleen.

Je rekent op je vrienden

Maar je weet ook hoe mensen vaak zijn:

 

Dat ze het laten afweten

Als je ze nodig hebt;

Dat ze slapen

Als ze in actie zouden moeten komen.

Waar moet je naar toe met je angst?

Wie ziet dat je bang bent en steun zoekt?

God! zeg je opeens

en je hoopt en bidt dat het voorbijgaat.

Soms komt er dan een gevoel van rust.

De nacht is niet weg.

De nevels lossen niet op

De problemen zijn niet over.

Maar je weet: ik moet er doorheen

En ik kan het.

Je hebt het sterke gevoel

dat je niet alleen bent

 

(Uit: de vastenkalender van Veendam 2009).

 

Elke dag een liefdevolle daad al is die nog zo klein, dan zal ons leven rijker zijn.

 

 

Dinsdag 6 maart

 

http://www.youtube.com/watch?v=7Je9veJWEnI

 

Deze dag weer een lied dat u via Youtube kunt beluisteren. Als u met de rechtermuisknop klikt op bovenstaande link, kunt u de hyperlink openen. Er wordt dan automatisch gestart in Youtube.

 

Abide with me van Eden`s Bridge (Celtic Irish)

Een Keltische versie van Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

 

 

 

 Maandag 5 maart

 

Een traan die altijd in je ogen staat

en niet langs je neus je leven uit gaat

is een traan die een gegeven is

is een traan die een deel van je leven is.

 

Maar een lach die uit zo´n traan geboren is

is een lach die van verre te horen is

is een traan die van binnen naar buiten is

is een traan die nooit meer te stuiten is.

 

 

Zondag 4 maart

 

Zoals Mozes

bij het vuur

van de doornstruik

uitgekozen wordt

en luistert,

zo staan wij stil

bij het vuur van uw Liefde

en het lijden in de wereld

Geef ons de voeten van Mozes,

die de aarde respecteren

en gaan waar ze nodig zijn.

 

Geef ons de mond van Mozes

om te zeggen waar het op staat

 

Geef ons het hart van Mozes

dat brandt met liefde

die niet verteert.

 

 

Zaterdag 3 maart: Stilte en meditatie

 

Zolang er nog ergens iemand bestaat

met wie ik als mens kan spreken

vind ik ook weleens de stilte

midden op straat

een stilte die niemand kan breken.

 

Een kostbare stilte van zuiver glas

dat ik zelf

met mijn stem heb geslepen.

Als ik er niet was

had niemand die stilte begrepen.

 

Maar als Hij er niet was

en Zijn stem was er niet

dan was er van stilte geen sprake.

Alleen maar van zwijgen,

zo hard als graniet

en dat kan je doodeenzaam maken.

 

Maar de stilte

dit is een tweestemmig lied,

waarin God en de mens elkaar raken.

(Guillaume van der Graft)

 

Nim de tiid foar stilte en fyn it libben

 

 

Vrijdag 2 maart: dienstbaar

 

Als je op geen enkele manier dienstbaar bent of actief in een bediening, wat is dan tot nu toe je excuus geweest?

 

Abraham was oud, Jakob was onzeker, Lea was onaantrekkelijk, Jozef werd mishandeld, Mozes stotterde, Gideon was arm, Simson was emotioneel afhankelijk, Rachab was immoreel, David had een verhouding en allerlei familieproblemen, Elia was suïcidaal, Jeremia was neerslachtig, Jona was onwillig, Naomi was weduwe, Johannes de Doper was op zijn zachtst gezegd excentriek, de Samaritaanse vrouw had verschillende mislukte huwelijken achter de rug, Zacheüs was gehaat, Tomas twijfelde, Paulus had een zwakke gezondheid en Timotheüs was verlegen.

 

Dit is een aardige lijst met moeilijke gevallen, maar God gebruikte ieder van hen in zijn dienst. Hij wil jou ook gebruiken, als je maar ophoudt met het zoeken van uitvluchten.

 

(Rick Warren)

 

Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.

 

 

Donderdag 1 maart: Jezus, djip yn de woestyn

 

 

Jezus, djip yn de woestyn,

iensum en fol fragen,

fierde der in swiere striid

fjirtich lange dagen.

 

Fjirtich dagen sûnder brea,

mar dochs bleau Er steande,

ek al drige dêr it kwea,

honger en ellinde.

 

Alle rykdom dy t der wie

krige Hy yn hannen,

as Hy mar op knibbels gie,

foar syn grutte fijân.

 

Jezus sei: Ik doch it net,

Harkje nei de leare:

wês earbiedich en oanbid

inkeld God de Heare.`

 

Jezus waard yn e woestyn

fjirtich dagen pleage

hat it yn dy swiere tiid

mei Gods wurden weage

 

Ut: Tuskentiden, nr. 58

 

 

Als je denkt de weg te kennen, is het gemakkelijk om te verdwalen.

(Cordaid, bond zonder naam)

 

 

Woensdag 29 februari: Lange weg

 


Op weg naar

een wereld

als veilig huis

voor iedereen:

elk mens

een eigen plek

en niemand

buitengesloten.

 

Dat is vallen

en opstaan,

verlangen

en doorgaan.

 

 

Opstaan voor iemand, misstaat niemand

 

 

Dinsdag 28 februari: een lied op Youtube : Als het leven soms pijn doet, van Reni en Elisa Krijgsman

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z0LzSLcviyg

 

Deze dag een lied wat u via Youtube kunt afluisteren. Als u met de rechtermuisknop klikt op bovenstaande link, kunt u de hyperlink openen. Er wordt dan automatisch gestart in Youtube.

 

Een prachtige tekst, die past in de veertigdagen tijd.

 

 

Maandag 27 februari: Overvloed

 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek,

maar ze zijn van binnen niet echt blij.

 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie,

maar ze zien elkaar nauwelijks.

 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan zenders,

maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen.

 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld,

maar ze zijn armer dan ze zelf weten.

 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen,

maar ze kennen niemand echt.

 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan goden,

maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend.

 

Heel veel mensen zoeken

naar echt contact,

naar echte ontmoeting

die niet te koop is

maar die je ontvangt

als je omziet naar elkaar.

 

(Marinus van den Berg)

 

Deel zonder voordeel, geef eerst de ander

 

 

Zondag 26 februari 2012: Veertiglied

 

Veertig dagen nog tot pasen,

tot de winter is gegaan

en het lengen van de dagen

kou en duister gaan verjagen

en het leven op zal staan.

 

Veertig dagen, weken, jaren,

wachten, weten en ervaren

dat iets nieuws, verandering

met vreugd en moeite samenging.

 

Veertig weken duurt het groeien

van het ongeboren kind

in de warme schoot van moeder

tot het klaar is om te komen,

volheid is en nieuw begin.

 

Veertig dagen, weken, jaren….

 

Veertig jaren van een leven

zijn naar mensenmaat een tijd

om te leren en te delen

wat met moeite werd verkregen,

daardoor worden mensen vrij.

 

Veertig dagen, weken, jaren ...

 

Veertig dagen nog tot pasen,

soms een tocht door de woestijn

om te leren en te vragen

hoe je duister kunt verjagen

om met pasen klaar te zijn.

 

Veertig dagen, weken, jaren ......

 

(Tekst: Marijke de Bruijne)

 

40 heeft in de Bijbel vaak met voorbereiding en met een nieuw begin te maken.

Het regende 40 dagen bij de zondvloed, 40 jaar zwierf Israel in de woestijn,

Elia liep 40 dagen naar de Horeb en Jezus vastte 40 dagen en nachten.

 

 

home